ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์

053-127082
085-8663883
085-8116896

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

500/20 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210