3 PLACES HOME บ้านสามสถาน / บ้านที่เป็นทุกสิ่งของชีวิต

3 PLACES HOME บ้านสามสถาน / บ้านที่เป็นทุกสิ่งของชีวิต

ในช่วงชีวิตของเรา เราจะหมุนเวียนเปลี่ยนผัดไปยังสถานที่ 3 ที่ อยู่เสมอ 1.สถานที่อยู่อาศัย 2.สถานที่ทำงาน 3.สถานที่พักผ่อน การออกแบบบ้านหลังนี้ คือการนำสถานที่ทั้ง 3 ที่นี้มาซ้อนทับเข้าด้วยกัน โดยนำสถานที่พักผ่อนเข้ามาเป็นจุดเชื่อมโยงในการออกแบบ

ด้วยแนวคิดนี้ทำให้บ้านมีพื้นที่ทำงานเป็นดั่งสถานที่พักผ่อน ในขณะเดียวกันก็เป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วย และในโซนที่อยู่อาศัยก็สามารถทำงานได้ ท่ามกลางบรรยากาศรีสอร์ท เมื่อโลกเชื่อมต่อได้ด้วยเทคโนโลยี บ้านจึงไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัยแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อการออกแบบชีวิตเช่นนี้ คุณจะได้มีเวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่คุณรัก ได้อยู่ดูแลครอบครัวของคุณ บ้านหลังนี้จึงเป็นบ้านที่เป็นทุกสิ่งในชีวิต เราเชื่อว่าการออกแบบของเรา คือการส่งมอบพื้นที่แห่งความสัมพันธ์อันดี ให้แก่ผู้คน จนพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่แห่งความสุขของคุณและคนที่คุณรัก

 • เจ้าของ

  คุณชโลบล อ.เมือง จ.แพร่

 • ออกแบบ

  Prodec Center Limited

 • พื้นที่

  เฉพาะส่วนตกแต่งภายใน: 456 ตรม.

 • งบประมาณ

  ตกแต่งภายใน 3.2ล้าน