บริการของเรา
Work service

Our great provided

เราให้บริการออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ พร้อมด้วยความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อความงามควบคู่กับประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัว เพื่อมอบพื้นที่แห่งความสุขให้กับคุณและคนที่คุณรัก

PRO-INERIOR

รับออกแบบเขียนแบบ ตกแต่งภายใน ตกแต่งสถานที่เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศ และเป็นที่ปรึกษาในระหว่างงานตกแต่ง

PRO-ARCHITECT & CONSTRUCTION

รับออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานออกแบบด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling) การขออนุญาตก่อสร้าง และที่ปรึกษาโครงการ