เกี่ยวกับเรา

Design is life and life is design.

PRODEC CENTER LIMITED PARTNERSHIP

เราเชื่อว่าการออกแบบที่ดีคือการสร้างพื้นที่แห่งความสัมพันธ์ที่ดี ให้พื้นที่ว่างนั้นเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกชีวิต ออกแบบตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม เชียงใหม่

Read More
working
experience

Year

16 since 2006
Our Experts

Our Best Team

งานออกแบบที่ดี มาพร้อมกับทีมงานที่เป็นมืออาชีพ เราพร้อมตอบโจทย์ และเติมเต็มความฝัน เพื่อสิ่งที่คุณต้องการ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

พงศธร นุเสน

พงศธร นุเสน

Managing Director & Designer

พรพจน์ นุเสน

พรพจน์ นุเสน

Managing Director & Engineer

สุธิพร สมมิตร

สุธิพร สมมิตร

Secretary

องอาจ มาลาพุ่ม

องอาจ มาลาพุ่ม

Interior Designer

เขมิกา นารายณ์

เขมิกา นารายณ์

Interior Designer

อนุพงศ์ ปัญโญใหญ่

อนุพงศ์ ปัญโญใหญ่

Architect

ธีระพงษ์  เป็งเขียว

ธีระพงษ์ เป็งเขียว

Architect

  • ประวัติความเป็นมา
    PRODEC CENTER LIMITED

    ก่อตั้งขึ้นในปี  2549 ให้บริการด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน บริการงานโดย อาจารย์ พงศธร นุเสน จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน อดีตอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และอาจารย์พรพจน์ นุเสน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธา อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา